U bent hier

Visie en missie

Hoe ontstond Siam-Care en wat is onze missie?

 

Historie: Hoe het begon

Begin jaren ’90 was er enorme toename van Hiv / AIDS in Thailand. Kinderen, vrouwen en gezinnen uit elke sociale klasse werden getroffen. Toen Adrienne Blomberg (NL) en haar familie in 1991 naar Bangkok verhuisden, richtten zij het huidige Siam-Care op.  De hulp werd gericht op arme en ongeschoolde Hiv/AIDS patiënten. Inmiddels zijn locaties en programma’s uitgebreid. Onder andere met voorlichting op scholen, hulp in gevangenissen en trainingen voor kerken. In 2013 namen Natasja en Jan-Peter Kelder de leiding van Siam-Care over.

Siam-Care staat in Thailand officieel geregistreerd bij het Ministery van Binnenlandse zaken onder het nummer Kor.Thor 1446. We hebben een officiele status als NGO actief in de terreinen HIV/Aids, mensenrechten en mensenhandel. 

Wat willen we?

Siam-Care vecht voor gelijke rechten, kansen en behandeling voor kinderen en hun families die geraakt zijn door armoede en/of HIV/Aids.

Hoe doen we dat?

We helpen kinderen in nood en hun families om zich fysiek, psychosociaal, financieel en geestelijk te ontwikkelen, todat ze (weer) voor zichzelf kunnen zorgen.

Kernwaarden

 • Bijbelgetrouw
  Het woord van God ligt aan de basis van alles wat we doen. We problemen Bijbelse opdrachten uit te voeren en evalueren ons werk aan de hand van de Bijbel.
 • ​Transparant​
  We zijn eerlijk over inkomen en uitgaven. We rapporteren ons werk en maken het inzichtelijk voor anderen.
 • Eerlijk
  ​We zijn verantwoording verschuldigd aan God, sponsors, partners en onze doelgroep over hoe we omgaan met mensen en onze tijd, geld en spullen.
 • Ostracistisch (tegenovergestelde van racistisch)
  In onze ogen is iedereen waardevol, ongeacht culturele achtergrond, geaardheid, religie, geslacht of etniciteit. We behandelen iedereen gelijk.
 • Biddend
  Gebed is de sleutel tot alles wat we doen. We zoeken voortdurend naar meer leiding en wijsheid van God en bidden voor elke activiteit die we doen en elke beslissing die we maken.
 • Professioneel
  We streven ernaar onze doelgroepen, partners, collega's en sponsors zo goed mogelijk van dienst te zijn op een professionele manier.
 • Samenwerkingsgericht
  ​We streven ernaar om gezamenlijke doelen te bereiken door samenwerkingen aan te gaan met community leiders, stichtingen, overheden, kerken en donateurs.